Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Na prezentowany tom składają się materiałowe i teoretyczne szkice i artykuły z lat 1987-2010. Tematycznie skupiają się one wokół takich zagadnień, jak sposoby pomnażania zasobu frazeologicznego polszczyzny po roku 1968, leksykograficzne ujęcie współczesnej frazeologii, zmiany...

Cena: 16,80
Dostępność: dostępny do tygodnia