Wartości i interesy a prawo pracy

E-książki

Informacje

Encyklika Jana Pawła II "Laborem exercens" jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Autorzy poszczególnych tekstów odnieśli się krytycznie do oceny szczegółowych rozwiązań prawnych, kształtujących status osób zatrudnionych. Zakres i zróżnicowanie podejmowanych...

Zawartość