Służba bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990

Historia

Informacje

Logicznym następstwem powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego było przyjęcie programu radykalnych reform gospodarczych, co doprowadziło do wprowadzenia mechanizmów wolnorynkowych i uzdrowienia systemu gospodarczego. Reformy te, pomimo nieuniknionych kosztów społecznych, należy ocenić...

Cena: 38,25
Dostępność: dostępny do tygodnia