Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego

E-książki

Informacje

Autor książki podjął próbę zdefiniowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej i uczynienia z niej swoistego instrumentu nadzoru korporacyjnego. http://asti.com.pl/skup-spolek/ Łączy w ten sposób cztery, z reguły bardzo odległe, sfery życia gospodarczego - rachunkowość, odpowiedzialność społeczną,...

Zawartość