Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej

E-książki

Informacje

Monografia analizuje jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów prawa europejskiego, który do tej pory nie był przedmiotem https://buyapartmentpoland.com/ szerszego omówienia w literaturze polskiej. W orzeczniczym ujęciu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje zakres informacji, do ujawnienia których...

Zawartość