Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku

Historia

Informacje

Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, w dniach 22-23 września 2009 roku.

Zawartość