Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zjednoczone Niemcy, angażując się w proces rozszerzenia Wspólnoty, jednoznacznie opowiadały się za przesunięciem jej środka w kierunku północnym. Zyskały w tym wsparcie Holandii i aspirujących do członkostwa Austrii i Szwajcarii. Z kolei poparcie RFN dla małych państw...

Cena: 58,24
Dostępność: dostępny od ręki