Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

E-książki

Informacje

pralnia kołobrzeg

Tematyka publikacji dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy pralnia kołobrzeg najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali.

Cena: 82,17 85,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie