Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

E-książki

Informacje

pentyl nitrite poppers room aromas

W monografii przedstawiono koncepcję ukształtowania treści zobowiązania łączącego strony, powstałego po odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy pentyl nitrite poppers room aromas spełnione są przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy. Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po...

Cena: 82,17 85,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie