O Polsce i Europie bez niedomówień

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dyskusja o naturze i znaczeniu integracji europejskiej często pełza u nas na niskim poziomie. Epokowe dzieło zjednoczenia narodów Europy https://mixgallery.pl/kategoria/obrazy przedstawiane jest w formie karykaturalnej, banalizowane, redukowane do kalkulacji buchalteryjnych albo ukazywane jako zagrożenie dla Polski. [...] Czas...

Zawartość