Nietzsche muzyka i język

Nauki humanistyczne

Informacje

Związki muzyki i języka były obecne w myśli Nietzschego w zasadzie w całej jego twórczości. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że dynamika rozwoju myśli Nietzscheańskiej jest określona przez dialektykę stopniowego oddalania się od siebie owych pierwotnie zjednoczonych...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny od ręki