Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne.KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera:Kodeks spółek handlowychUstawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustawUstawa o Krajowym Rejestrze...

Zawartość