Karta dużej rodziny

E-książki

Informacje

W poradniku informujemy kompleksowo o zasadach dotyczących przyznawania i posługiwania się Kartą http://personaltutor.edu.pl/ Dużej Rodziny, o systemie zniżek i dodatkowych uprawnieniach wynikających z jej posiadania.

Zawartość