Kalendarz przyrodnika

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Kalendarz przyrodnika ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku.Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze...

Cena: 13,16
Dostępność: dostępny do tygodnia