Internacjonalizacja innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw

Ekonomia i finanse

Informacje

Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualanego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i...

Zawartość