Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi

Geografia

Informacje

modne buty

Autor omawia dzieje poznania Ziemi od czasów starożytnych do współczesności. Pokazuje, jak w miarę doskonalenia środków transportu i modne buty zwiększania się potrzeb życiowych ludzi rozszerzał się ich horyzont geograficzny. Omawia środki, wokół których następowało poznanie Ziemi, a...

Cena: 38,72
Dostępność: dostępny od ręki