Historia dla gimnazjum Atlas

Atlasy

Informacje

doskonale ukazuje historię Polski na tle dziejów Europydzięki bogatemu materiałowi ilustracyjnemu przybliża i ułatwia zrozumienie historiizgodny z założeniami podstawy programowejdostosowany do wszystkich podręcznikówposzerza wiedzę zdobytą na lekcjach

Zawartość