Henryk Sienkiewicz Kalendarz życia i twórczości

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kalendarium Sienkiewiczowskie Juliana Krzyżanowskiego było pierwszym przeniesieniem na grunt polski tego gatunku literackiego. Wydane po raz pierwszy w 1954 http://www.flexlean.pl/system-rurkowo-zlaczkowy/ roku bardzo skromnie, bez ilustracji, tak istotnych dla tego rodzaju książek. Edycja druga z roku 1956 przybrała postać pokaźnego...

Zawartość