Henryk Sienkiewicz Kalendarz życia i twórczości

Historia

Informacje

Kalendarium Sienkiewiczowskie Juliana Krzyżanowskiego było pierwszym przeniesieniem na grunt polski tego gatunku literackiego. Wydane po raz pierwszy w 1954 roku bardzo skromnie, bez ilustracji, tak istotnych dla tego rodzaju książek. Edycja druga z roku 1956 przybrała postać pokaźnego...

Cena: 37,50
Dostępność: dostępny do tygodnia