Funkcjonowanie przedsiębiorstw 2 Podst. funkc. NPP

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności http://www.naturiana.pl/ gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności planowania działalności gospodarczej, określania zadań przedsiębiorców,...

Zawartość