Ekonomika Handlu cz.1 podręcznik EKONOMIK

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu "Ekonomika handlu" realizowanego w klasie (semestrze) III pięcioletniego liceum ekonomicznego (szkoły policealnej) oraz wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu "Ekonomika i organizacja firmy handlowej" realizowanego w...

Zawartość