CIT 2014 z omówieniem ekspertów Rödl Partner

E-książki

Informacje

Eksperci z kancelarii Rödl Partner specjalnie dla nas omówili nowości w CIT. Poza zmianami w zakresie spółek komandytowo-akcyjnych zmienią się także zasady podatkowego rozliczania przez banki przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza w ramach umowy o subpartycypację. Nowością...

Zawartość