Centra usług wspólnych, czyli zmiany w zadaniach z zakresu finansów publicznych na przełomie roku

E-książki

Informacje

Organy prowadzące mogą przenieść obsługę księgową, kadry i płacy, oraz obsługę administracyjną szkoły do centrum usług wspólnych. Dowiedz się, jak organizowane są centra usług wspólnych, jakie uprawnienia ma dyrektor po wprowadzeniu wspólnej obsługi w samorządzie. Z...

Zawartość