Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

E-książki

Informacje

W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do wyrażania zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne i jego prawa http://silnikliniowy.pl/ do sprzeciwiania się im. Położono w niej nacisk na zróżnicowanie konsekwencji w zależności od tego, czy czynność lekarska jest legalna...

Zawartość