Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka poświęcona jest charakterystyce procesów automatycznych/kontrolowanych oraz stanów refleksyjności/bezrefleksyjności. Kategorie te wykorzystano do interpretacji mechanizmów działania wybranych technik wpływu społecznego. Omówiono także miejsce procesów automatycznych oraz...

Cena: 37,33
Dostępność: dostępny od ręki