Argumentacja, myślenie, działanie

Czasopisma, periodyki

Informacje

Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej Bibliotheca Philosophica, która nawiązuje do tradycji wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. W publikacji znajduje się siedem...

Zawartość