Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania przez dzieci z głębokimi deficytami w...

Zawartość