Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych

Medycyna

Informacje

Domy opieki w łódzkim

W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze Domy opieki w łódzkim szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania przez dzieci z głębokimi deficytami w...

Cena: 40,92
Dostępność: dostępny od ręki